Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
07/TB-SGDĐT 03/02/2020 Thông báo Cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.
29/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum http://vpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/qdqp29-19.pdf
139/TB-SGDĐT 16/12/2019 Thông báo Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh ngành GD&ĐT Kon Tum.
Số:DuThao/2019/TT-BGDĐT 30/11/2019 Văn bản khác Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (ngày bắt đầu 30/11/2019, ngày hết hạn 30/01/2020).
2011/KH-UBND 29/11/2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019.
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông tư Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
1659/QĐ-TTg 19/11/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030".
847/QĐ-SGDĐT 06/08/2019 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
18/2019/NQ-HĐND 18/07/2019 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Luật giáo dục 2019
Trang 1 / 1112345»10...Cuối »