Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số:DuThao/2019/TT-BGDĐT 30/11/2019 Văn bản khác Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (ngày bắt đầu 30/11/2019, ngày hết hạn 30/01/2020).
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Văn bản khác Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tải Văn bản định dạng PDF Tại đây.
01/HD-PGDĐT 17/01/2018 Văn bản khác Hướng dẫn tổ chức giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" dành cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học năm học 2017-2018.
2962/UBND-NNTN 02/11/2017 Văn bản khác Về việc triển khai Công điện số 1685/CĐ-TTg ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
15/CT-TTg 22/05/2012 Văn bản khác Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước