Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
18/2019/NQ-HĐND 18/07/2019 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết Mời xem thêm: 1. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW - Xem chi tiết Tại đây. 2. Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2014 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW - Xem chi tiết Tại đây. 3. Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW - Xem chi tiết Tại đây. 4. Tài liệu Hỏi đáp Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo - Xem chi tiết Tại đây.