Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2011/KH-UBND 29/11/2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019.
04/KHLT-VHTT-GDĐT 21/03/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách" năm 2018.
03/KH-PGDĐT 14/03/2018 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội thi "Gia đình và dinh dưỡng trẻ thơ" cấp huyện bậc học mầm non, năm học 2017-2018.
1788/KH-UBND 05/12/2017 Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017
50/KH-PGDĐT 28/11/2017 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ năm học 2017-2018.
51/KH-PGDĐT 28/11/2017 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp huyện bậc học mầm non năm học 2017-2018
1516/GDDĐT-GDTHMN 15/11/2017 Kế hoạch Kế hoạch kiểm tra trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017
49/KH-PGDĐT 02/11/2017 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017)
47/KH-PGDĐT 01/11/2017 Kế hoạch Kế hoạch giao lưu viết chữ đẹp dành cho giáo viên, học sinh bậc tiểu học cấp huyện năm học 2017-2018