Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2061/BGDĐT-CNTT 14/05/2019 Công văn Hướng dẫn triển khai hệ thống CNTT tổ chức bồi dưỡng GV, CBQL thực hiện Chương trình GDPT mới năm 2019.
100/PGDĐT 29/03/2019 Công văn Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn giáo viên phổ thông, năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo. Tải về các phụ lục kèm Công văn 100: Phụ lục I, Phụ lục II.
345/SGDĐT-GDTrH 22/03/2019 Công văn Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II đối với cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2018-2019.
5404/BGDĐT-GDTrH 28/11/2018 Công văn Tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia tại địa chỉ http://tracnghiem.itrithuc.vn
1516/SGDĐT-TCCB 28/11/2018 Công văn Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn.
4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tải file .doc Tại đây.
4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018  ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Xem hoặc Download File .doc Tại đây hoặc tải bản đầy đủ bao gồm Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Tại đây

1160/SGDĐT-KHTC 20/09/2018 Công văn Thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
1065/SGDĐT-KHTC 01/09/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện giá dịch vụ GD&ĐT (học phí), hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019.
1066/SGDĐT-KHTC 01/09/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2018-2019.
Trang 1 / 41234»