Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum http://vpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/qdqp29-19.pdf
2794/VP-TH 26/12/2017 Công văn Tham mưu chỉ đạo công tác luân chuyển giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.
3156/UBND-NNNT 23/11/2017 Công văn Chủ động các biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
2962/UBND-NNTN 02/11/2017 Văn bản khác Về việc triển khai Công điện số 1685/CĐ-TTg ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2665/UBND-KGVX 03/10/2017 Công văn Chấn chỉnh tình trạng lạm thu.
1824/UBND-KGVX 12/07/2017 Công văn Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018.
332/UBND-TH 22/02/2016 Công văn Luân chuyển giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục.