Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2011/KH-UBND 29/11/2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019.
763/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Xem chi tiết bản mô tả Tại đây).
405/QĐ-UBND 22/08/2018 Quyết định Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018.
116/QĐ-UBND 01/03/2018 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017.
15/QĐ-HĐXT 26/02/2018 Quyết định Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Ngọc Hồi năm 2017.
1788/KH-UBND 05/12/2017 Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017
146/TB-UBND 05/12/2017 Thông báo Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017
1725/UBND-TH 17/11/2017 Công văn Thực hiện ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính và giấy tờ cá nhân của công dân