Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1659/QĐ-TTg 19/11/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030".
19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Nghị định Nghị định Quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường.
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định Quy định hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.
80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Tải Văn bản định dạng PDF Tại đây.
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.