Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
18/2019/NQ-HĐND 18/07/2019 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tải  file Word các Phụ lục CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) Tại đây.
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết Mời xem thêm: 1. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW - Xem chi tiết Tại đây. 2. Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2014 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW - Xem chi tiết Tại đây. 3. Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW - Xem chi tiết Tại đây. 4. Tài liệu Hỏi đáp Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo - Xem chi tiết Tại đây.
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.