Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số:DuThao/2019/TT-BGDĐT 30/11/2019 Văn bản khác Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (ngày bắt đầu 30/11/2019, ngày hết hạn 30/01/2020).
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông tư Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
2061/BGDĐT-CNTT 14/05/2019 Công văn Hướng dẫn triển khai hệ thống CNTT tổ chức bồi dưỡng GV, CBQL thực hiện Chương trình GDPT mới năm 2019.
06/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
05/2019/TT-BGDĐT 05/04/2019 Thông tư Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.
5404/BGDĐT-GDTrH 28/11/2018 Công văn Tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia tại địa chỉ http://tracnghiem.itrithuc.vn
4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tải file .doc Tại đây.
4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018  ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Xem hoặc Download File .doc Tại đây hoặc tải bản đầy đủ bao gồm Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Tại đây

24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục [Tải file Word các phụ lục HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ (Kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tại đây].
1876/QĐ-BGDĐT 21/05/2018 Quyết định Quyến định ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
Trang 1 / 41234»