Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
07/TB-SGDĐT 03/02/2020 Thông báo Cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.
29/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum http://vpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/qdqp29-19.pdf
139/TB-SGDĐT 16/12/2019 Thông báo Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh ngành GD&ĐT Kon Tum.
Số:DuThao/2019/TT-BGDĐT 30/11/2019 Văn bản khác Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (ngày bắt đầu 30/11/2019, ngày hết hạn 30/01/2020).
2011/KH-UBND 29/11/2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019.
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông tư Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
1659/QĐ-TTg 19/11/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030".
847/QĐ-SGDĐT 06/08/2019 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
18/2019/NQ-HĐND 18/07/2019 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Luật giáo dục 2019
2061/BGDĐT-CNTT 14/05/2019 Công văn Hướng dẫn triển khai hệ thống CNTT tổ chức bồi dưỡng GV, CBQL thực hiện Chương trình GDPT mới năm 2019.
06/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
05/2019/TT-BGDĐT 05/04/2019 Thông tư Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.
100/PGDĐT 29/03/2019 Công văn Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn giáo viên phổ thông, năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo. Tải về các phụ lục kèm Công văn 100: Phụ lục I, Phụ lục II.
345/SGDĐT-GDTrH 22/03/2019 Công văn Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II đối với cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2018-2019.
19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Nghị định Nghị định Quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường.
763/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Xem chi tiết bản mô tả Tại đây).
5404/BGDĐT-GDTrH 28/11/2018 Công văn Tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia tại địa chỉ http://tracnghiem.itrithuc.vn
1516/SGDĐT-TCCB 28/11/2018 Công văn Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn.
1299/QĐ-TTg 03/10/2018 Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"
4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tải file .doc Tại đây.
4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018  ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Xem hoặc Download File .doc Tại đây hoặc tải bản đầy đủ bao gồm Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Tại đây

24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục [Tải file Word các phụ lục HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ (Kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tại đây].
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
Trang 1 / 512345»