Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
847/QĐ-SGDĐT 06/08/2019 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Luật giáo dục 2019
06/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
05/2019/TT-BGDĐT 05/04/2019 Thông tư Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.
100/PGDĐT 29/03/2019 Công văn Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn giáo viên phổ thông, năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo. Tải về các phụ lục kèm Công văn 100: Phụ lục I, Phụ lục II.
345/SGDĐT-GDTrH 22/03/2019 Công văn Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II đối với cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2018-2019.
19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Nghị định Nghị định Quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường.
763/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Xem chi tiết bản mô tả Tại đây).
5404/BGDĐT-GDTrH 28/11/2018 Công văn Tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia tại địa chỉ http://tracnghiem.itrithuc.vn
1516/SGDĐT-TCCB 28/11/2018 Công văn Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn.
1299/QĐ-TTg 03/10/2018 Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"
4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tải file .doc Tại đây.
4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018  ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Xem hoặc Download File .doc Tại đây hoặc tải bản đầy đủ bao gồm Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Tại đây

24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục [Tải file Word các phụ lục HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ (Kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tại đây].
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
1160/SGDĐT-KHTC 20/09/2018 Công văn Thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
1065/SGDĐT-KHTC 01/09/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện giá dịch vụ GD&ĐT (học phí), hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019.
1066/SGDĐT-KHTC 01/09/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2018-2019.
405/QĐ-UBND 22/08/2018 Quyết định Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018.
1876/QĐ-BGDĐT 21/05/2018 Quyết định Quyến định ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
322/TB-BGDĐT 18/05/2018 Thông báo Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018.
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Văn bản khác Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tải Văn bản định dạng PDF Tại đây.
408/SGDĐT-CTTT 13/04/2018 Công văn Phối hợp tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhà trường.
315/SGDĐT-GDTrH 26/03/2018 Công văn Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2017-2018.
Trang 1 / 512345»